Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOUZEM)

Günümüzde eğitim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte eğitim sistemi değişime uğramaktadır. İnternetin yaygın olarak kullanıldığı uzaktan eğitim, her geçen gün daha çağdaş değişimlere uğramakta ve bununla birlikte yaşam boyu eğitim felsefesinin yayılmasına yardımcı olmaktadır. Uzaktan eğitim sayesinde hızla büyüyen ve gelişen BT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) ile beraber yer ve zaman sınırı ortadan kalkmaktadır. Böylece küreselleşen dünya içerisinde her geçen gün uzaktan öğretime olan ihtiyaç daha da artmaktadır.

Uzaktan öğretim, daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürebilmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla farklı fiziksel mekanlardaki öğretmen ve öğrencilerin, çeşitli iletişim teknolojileri yardımıyla etkileşimde bulundukları, öğretme-öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirdiği bir öğrenim şeklidir.

Doğuş Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu dönüşümlere ek olarak, Türkiye’nin öncü kurumlarıyla işbirlikleri oluşturarak eğitim ve teknolojinin etkin kullanılması ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması yanında bu teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini de amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Yelda ÖZKOÇAK
Müdür

Duyurular