DOUZEM

31110 sayılı ve 26 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan kararla Doğuş Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOUZEM) kurulmuştur.

Misyonumuz;  Doğuş Üniversitesi’nin zengin teknolojisiyle, günümüzde sürekli değişen koşullar çerçevesinde mesleki bilgi ve becerilerinin farkına varıp yeni eğitim programları üreterek kendini zirvede başarılı görmeyi hedefleyen kurum, kuruluş veya bireylerin kaliteli bir eğitim almasını sağlamaktır.

Vizyonumuz;  Günümüz bilgi ve iletişim teknolojisiyle ilerlemekte olan eğitim-öğretimin standartların dışında gelişmeyi ilke edinmiş uluslararası rekabet düzeyinde, iş birliğine açık bir üniversite olma yolunda uzaktan eğitim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak hayat boyu eğitim fırsatları sunmaktır.

Etik ilke ve Temel Değerlerimiz

 • Bilimsellik,
 • Yenilikçilik,
 • Şeffaflık,
 • Paylaşımcılık,
 • İlkelere bağımlılık,
 • Verimlilik,
 • Tarafsızlık,
 • Gelişime açık ve sürdürebilirlik,
 • Hizmet ve standartlara uygunluk,
 • Amaç ve vizyona uyumluluk,
 • Sorumluluk sahibi olma,
 • Liyakatten uzak saygılı davranmak,
 • Disiplin kurallarına uymak.

DOUZEM, Üniversitenin öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmak için zaman ve mekân kısıtlaması olmadan bağımsız hizmet ederek ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimlerini ve sürekli eğitim merkezi kapsamındaki eğitimleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Uzaktan Eğitim Politikası için tıklayınız.

DouOnline Ders Süreci için tıklayınız.

DouOnline Sınav Süreci için tıklayınız.