douzem_pc2

YÖNETİM

 • Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK - Merkez Müdürü - Başkan
 • Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç ONAN - Merkez Müdür Yardımcısı - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM – Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İLGÜN KAMANLI- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Üye
 • Öğr. Gör. Melike OĞUZ – Meslek Yüksekokulu - Üye

 • Prof. Dr. Mesut KUMRU - Rektör Yardımcısı (Başkan)
 • Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK - Rektör Danışmanı
 • Öğr. Gör. Ömer ÇELEPÇİKAY - İş Güvenliği Uzmanı
 • Öğr. Gör. Dr. Hakan KAYA - Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birimi
 • Dr. Akif  TAŞÇIOĞLU - İş yeri Hekimi
 • Av. Bağlan UZGÖREN - Genel Sekreter
 • Gözde İNAN - Genel Sekreter Yardımcısı
 • Gündem DÜVENCİ - Personel Müdürü
 • Erkan BİLGİLİ - İdari İşler Müdürü

 • Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK - Rektör Danışmanı (Başkan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Başak BİTİK - Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Sinem CAMCI - Hukuk Fakültesi Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İLGÜN KAMANLI- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç ONAN - Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖZAYDIN - Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TUZ - Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
 • Öğr. Gör. Dr. Hakan KAYA - Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birimi Temsilcisi
 • Öğr. Gör. Tuğba Nilgün KIN - Yabancı Diller Birimi Temsilcisi
 • Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
 • Öğrenci İşleri Müdürü