douzem_pc2
Tarih: 15 Eylül 2020

Üç Ders Sınavları Hakkında Bilgilendirme

ÜÇ DERS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ: 16.09.2020/18.09.2020

BAŞVURULAR:

  • Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Üniversitemiz web sayfasından ilan edilen başvuru formları öğrenciler tarafından doldurulup imzalanarak pdf veya fotoğraf olarak Üniversite uzantılı posta adresinden Fakülte/Müdürlük sekreterliğine e-mail yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

  • Sınav hakkı uygun bulunan öğrencilere, mali kayıtlarının tamamlamaları için bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır.

  • Mali kayıt sanal pos üzerinden veya Çengelköy Yerleşkesi Muhasebe Müdürlüğü’nde tamamlayan öğrencilerin kesin kayıtları gün sonunda Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

  • Başvuru formu için tıklayınız

Fakülte/Müdürlük Sekreterlikleri E-Mail Adresleri :

Fen-Edebiyat Fakültesi:

zseven@dogus.edu.tr

Hukuk Fakültesi:

muckardes@dogus.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

ginan@dogus.edu.tr

Meslek Yüksekokulu:

skilic@dogus.edu.tr

Mühendislik Fakültesi:

htoksoz@dogus.edu.tr

Sanat ve Tasarım Fakültesi:

pbatova@dogus.edu.tr

BAŞVURU KOŞULLARI:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MADDE 25 – (Değişiklik:RG-18/3/2017-30011) (3) Normal öğrenim süresini doldurmuş olup, mezuniyeti için en fazla 3 dersi kalan öğrenciler, derslerin devam koşulunu sağlamış olmak kaydıyla ilgili fakülte/MYO yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak üç ders sınavlarına girebilir. GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları derslerden de üç ders sınav hakkını kullanabilir. Üç ders sınavlarının mazeret sınavı hakkı yoktur.

(5) Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı dersler (laboratuvar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri) için üç ders sınavı yapılmaz.

*Tek Ders Sınavları için duyuru daha sonra yapılacaktır.