douzem_pc2
Tarih: 29 Aralık 2021

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'nden Önemli Duyuru

Değerli öğrencilerimiz,
 
Üniversitemiz Senatosunun 27.12.2021 tarihli toplantısında alınan kararla Covid-19 virüsünün hızlı bulaşıcı etkiye sahip omicron varyantı sebebi ile; 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi, dönem sonu sınavlarına yönelik değerlendirme süreci, 24 Ocak- 6 Şubat 2022 tarihleri arasında;

Eğitim türü, uzaktan eğitim olan derslerin sınavları Uzaktan Eğitim ve Sınav Uygulama Esaslarına göre Douonline Sınav sisteminde,

Eğitim türü yüz yüze olan derslerin sınavları yerleşkelerde seyreltilmiş sınıflarda gözetimli olarak gerçekleştirilecektir.
 (İlerleyen günlerde Sağlık Bakanlığı görüşü ve Yüksekögretim Kurulu kararlarına bağlı olarak yüz yüze yapılması planlanan sınavların da Douonline sınav sistemi üzerinden gerçekleşmesi yönünde değişiklik olması halinde Üniversitemizce bilgilendirme yapılacaktır)
 
Sınav tarihleri ve detaylarına ilişkin bilgilendirmeler dersin öğretim elemanı tarafından yapılacak, sınav takvimi OBS, SKS üzerinden ilan edilecektir.
Bilgilerinize sunar, sağlıkla kalmanızı dileriz.


Dear students, 

Due to the omicron variant of the Covid-19 virus, which has a rapid infectious effect, with the decision taken at the meeting of the Senate of our University dated 27.12.2021; 2021-2022 academic year fall semester, evaluation process for final exams between 24 January and 6 February 2022; Exams of the courses that are conducted via distance education will be administered according to distance education and exam application principles in Douonline Exam system, Exams of the face-to face courses will be administered supervised in diluted classrooms in campuses.

(In the following days, our university will be informed if there is a change in the way that the exams planned to be held face-to-face in accordance with the opinion of the Ministry of Health and the decisions of the Higher Education Board are also carried out through the Douonline exam system)

Information on exam dates and details will be made by the instructor of the course and the exam calendar will be announced via OBS, SKS.

We wish you a good health