douzem_pc2
Tarih: 18 Temmuz 2022

2021-2022 Yaz Öğretimi Hakkında Bilgilendirme Duyurusu

YAZ ÖĞRETİMİ BAŞVURU TARİHLERİ: 18.07.2022 - 22.07.2022

2021-2022 Akademik Yılı’nda Yaz Öğretimi dersleri Yüz Yüze olarak gerçekleştirilecektir.

 • Yaz Öğretimi ders programı cumartesi günleri dahil olmak üzere planlanacaktır.
 • Yaz Öğretimi ile verilecek dersler, öğrencilerin başvurusu alındıktan sonra ilgili Fakülte/Müdürlük tarafından öğretim elemanı ataması yapılacak ve en az kesin kayıt yaptıran “6” öğrenci olması şartı ile açılacaktır. Yeterli sayıya ulaşarak açılması kesinleşen derse kayıtlanan öğrenciler o dersten çekilemeyecek, ders değişikliği yapamayacak ve ücret iadesi talep edemeyecektir.
 • Öğrenciler yaz öğretiminde en fazla 5 Ders alabilecektir.
 • Açılan dersler için ücret iadesi yapılmaz.
 • Açılmayan dersler için ücret iade işlemleri 2 Ağustos 2022 tarihinden itibaren yapılacaktır
 • Kaydoldukları derslerin yanında yeni dersler almak isteyenler ve daha önceden kayıt yaptırmamış öğrenciler, derslerin başlangıç tarihine kadar işlem yapabileceklerdir. Bu işlemler Akademik Takvime uygun olarak yürütülecektir.
 • Üniversitemizde 2021-2022 Yaz Öğretiminde açılmayan dersler, Yaz Öğretimi Yönetmeliği Madde 9/e bendi uyarınca ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu kararı ile Türkiye’de başka Üniversitelerden alınabilecektir. (Dersi daha önce alıp başarısız olanlar dahil) (Bu uygulama kapsamında Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin hükümleri geçerlidir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

1. Doğuş Üniversitesi Öğrencileri;

 • OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden “Ders Kayıt” ekranından “2021-2022 Yaz” döneminde almak istedikleri ders/ derslerin seçimini yapmaları gerekmektedir.
 • Ders seçimlerini yaptıktan sonra ilgili web adresinden (https://pos.dogus.edu.tr/) ödeme işlemlerini yaparak mali kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
 • Yaz Öğretimi ücretleri ve ödeme seçenekleri için Tıklayınız
 • Mali kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimiz “Ders Kayıt” ekranından “Kontrol Et” ve “Kesinleştir” yaparak yaz öğretimi ders kaydını tamamlamış olacaktır.

2. Kurum Dışı Üniversitelerden Yaz Öğretiminde Ders Almak İsteyen Öğrenciler;

 • Başvuru tarihlerinde gerekli evrakları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne e-posta yoluyla (asivrikaya@dogus.edu.tr) ileterek başvuru işlemlerini başlatabilirler. 

Gerekli evraklar:

 • Kayıtlı olduğu üniversiteden onay yazısı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (Islak imzalı veya E-imzalı)

Kurum dışından yaz öğretimine başvuru yapacak öğrencilerin başvuru formu için Tıklayınız

Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Belirlenmesi İçin Ders Seçimi ve Mali Kayıt: 18-22 Temmuz 2022

Yaz Öğretiminde Açılan Derslerin İlanı : 26 Temmuz 2022

Açılan Derslerden Yeni Ders Seçme (Mali Kayıt) ve Açılmayan Derslerin Yerine Açılan Derslerden Alma: 28 Temmuz 2022

Yaz Öğretimi Derslerinin Başlangıcı: 1 Ağustos 2022

BAŞVURU KOŞULLARI DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

Derse yazılma- MADDE 9

b) Öğrenciler, yaz öğretiminde derslere kaydolurken alt yarıyıl ve en son kayıtlı bulundukları yarıyıla ait zorunlu derslere yarıyıl önceliğine bakılmadan yazılabilir. Varsa, bulunulan yarıyıl veya alt yarıyıl derslerine kaydolmadan üst yarıyıllara ait daha önceden alınmamış olan derslere kayıt olunmaz.

c) Dersler, önkoşul şartının sağlanması kaydıyla alınabilir.

ç) (Değişik:RG-7/3/2018-30353)(1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumlarının ders başarı durumuna etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında açıklanır ve öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir. Daha önce alınmış ve devamsızlık (IA) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Hangi gerekçeyle olursa olsun, bu bentte belirtilen şekilde bir dersin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

d) İlk iki yarıyıl öğrencileri, üst yarıyıllara ait zorunlu dersleri yaz öğretiminde alamaz. İlk iki yarıyıl öğrencilerinden ders muafiyeti bulunup, ilgili yarıyılda muaf olduğu dersin kredisi kadar üst yarıyıldan ders almamış olanlar, yaz öğretiminde muaf oldukları kredi kadar üst yarıyıldan ders alabilirler.

e) Öğrenciler, yaz öğretimine başvurdukları halde açılamayan dersleri; eşdeğerliği ve AKTS kredi ve içerik uygunluğu göz önünde bulundurularak, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile diğer üniversitelerden alabilirler. Derse yazılarak başvuru işlemini gerçekleştirmeyen ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı olmadan başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin dersleri ve notları kabul edilmez.

f) Yaz öğretiminde geç kayıt ve ders ekleme haftası derslerin başladığı ilk haftadır. Bu süre içinde öğrenciler ders ekleme yapabilir, ancak ders bırakma yapamaz.

g) Öğrenciler, en son kayıtlı bulundukları yarıyıl ve alt yarıyıl dersleri açılmamış ise, ekleme haftasında açılan üst yarıyıl derslerine kaydolabilirler.

h) Yaz öğretiminde, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler, özel öğrenci statüsünde açılan derslere kaydolabilirler. Bu öğrencilere, yaz öğretimi sonunda aldıkları derslerdeki başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu öğrenciler, Üniversite öğrencilerine tanınan öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler, bu statüde ders aldıktan sonra, Üniversiteye kaydolmaları halinde; Üniversitede alıp da başarılı oldukları derslerden sadece kaydolmadan önce, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunca kabul edilen ve not belgelerinde yer alan derslerin AKTS kredisinden yararlanabilirler.