douzem_pc2

Dou-Online Sınav Uygulama Esasları

 1. Dönem içi sınavlar yapılırken, dersler de sürdürülmeye devam edilebilecektir.

 2. Dönem içi kısa sınav /ödev/ proje gibi ölçme-değerlendirme süreçleri Dekanlıklar / Müdürlükler tarafından koordineli olarak yürütülecek olup sınav tarihleri öğrencilere, Proliz (OBS) ve Dou-Online sisteminden dersin öğretim elemanı tarafından ilan edilecek ve sınav düzenlemesi yapılacaktır.

 3. Ara sınavlar ve final sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ilgili komisyon tarafından düzenlenecek olup sınavların ilanları Proliz (OBS) ve Planlama Yönetim Sistemi (PYS) üzerinden DOUZEM ve iş birliği yapılan idari birimler tarafından gerçekleştirilecektir

 4. Ara sınav mazeretleri, ilgili öğrencinin gerekçeli talebi doğrultusunda (e-posta ya da elden dilekçeyle) Dekanlık/Müdürlük kararına istinaden Akademik Takvimde belirtilen tarihlere uygun olarak ilgili birim tarafından planlanacaktır. Talebi uygun görülen öğrenci için sınav tanımla işlemleri karara ve planlamaya istinaden Proliz (OBS) ve Dou-Online Sınav sisteminde DOUZEM ve iş birliği yapılan idari birimler tarafından oluşturulacak ve ilan edilecektir.

 5. Bütünleme sınavları, Proliz (OBS) ve Dou-Online Sınav sisteminde DOUZEM ve iş birliği yapılan idari birimler tarafından oluşturulacak ve ilan edilecektir.

 6. Ölçme ve Değerlendirme sisteminde mümkün olduğunca çoklu değerlendirme yöntemlerine (klasik açık uçlu soru, çoktan seçmeli, ödev, proje, rapor yazımı vb.) başvurulacak ve sınav güvenliği ölçme ve değerlendirme araçlarıyla güvence altına alınacaktır.

 7. Dou-Online Sınav sistemi üzerinden çevrimiçi yapılacak sınavlar için öğretim elemanları soru havuzu/bankası oluşturacak, sorular öğrencilere rastgele (random) ve ardışık olarak yönlendirilecektir. Dekanlık/Müdürlük onayı olmadan sınav düzeninde değişiklik yapılmayacaktır.

   1. Çoktan seçmeli sınav türünde En az 30 dakikalık sınav süresinde en az 20 soru iletilecektir. Vize sınavı, vize mazeret sınavı ve tek ders sınavlarında sınav soru sayısının en az %50 fazlası kadar, final ve bütünleme sınavlarında sınav soru sayısının en az 2 katı kadar soru havuzu oluşturulacaktır.

   2. Klasik açık uçlu (yazılı) sınav türünde en az 50 dakikalık sınav süresinde en az 4 soru iletilecektir. Vize sınavı, vize mazeret sınavı ve tek ders sınavlarında sınav soru sayısının en az %50 fazlası kadar, final ve bütünleme sınavlarında sınav soru sayısının en az 2 katı fazlası kadar soru havuzu oluşturulacaktır.

   3. Ödev, proje ve rapor yazımı yöntemi kullanılacak olan derslerde de sistem üzerinden sınav oluşturulacak. Çalışmalar, Dou-Online Sınav sistemine yüklenecektir. (20mb’den büyük dosya paylaşımları için çalışmalar kurumsal olarak kullanılan Microsoft One Drive for Business Portalına yükleme işlemi yapılacak, erişim için dersin öğretim elemanına “yetki” verilecektir. Dosyanın linki Dou-Online Sınav sisteminden ödev/proje yükleme alanında paylaşılacaktır.)

   4. Dönem içi sınavlar, mazeret sınavları, final sınavları, bütünleme sınavları ve tek ders sınavlarında öğrencilere farklı soru setleri iletilecektir.

 8. Öğrencilerin sınavlara girişlerinde yaşayabilecekleri sorunlar göz önüne göz önüne alınarak sınav zaman aralıkları sınav süresinden 20 dakika daha fazla olacak şekilde planlanacaktır.
 9. Dezavantajlı / engelli öğrenciler için gerektiği takdirde ayrıca planlama yapılabilecektir.
 10. Zaman planlamaları öğretim elemanının sınav süresi talebi doğrultusunda aşağıdaki gibi düzenlenecektir.
 1. Çoktan Seçmeli, Klasik Açık Uçlu ve Çoktan Seçmeli- Klasik Açık Uçlu yöntemi kullanılacak olan derslerde;

Sınav Süresi Sınava Katılım Zaman Aralığı

  30 dk (+20) 50 dk

  50 dk (+20) 70 dk

  80 dk (+20) 100 dk

  110 dk (+20) 130 dk

 1. Ödev, proje ve rapor yazımı yöntemi kullanılacak olan derslerde;

09:00- 15:00 / 360 dk.

15:00 21:00 / 360 dk.

 1. Jüri, sözlü savunma/sınav yapılacak olan derslerde Microsoft Teams uygulaması kullanılacak olup, süreç kayıt altına alınacaktır.

 2. Yabancı Diller Hazırlık Birimi sınav uygulamaları Dou-Online YDB üzerinden yapılacaktır.

 3. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, lisansüstü yönetmelik ve akademik takvimine bağlı olarak yukarıda belirtilen maddelere istinaden sınavlarını yürütecektir.

*Tüm uygulamalarda Doğuş Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile ilgili Yönetmelik ve Yönergeler geçerli olacaktır.